Ve dnech 4. - 5. 4. 2018 se koná v Rychnově nad Kněžnou 5. ročník konference Podzemní vody ve vodárenské praxi 2018, který bude zaměřen např. na následující témata: Hydrogeologický průzkum pro jímání podzemní vody a jeho vyhodnocení. Povolení k nakládání s vodou a ochranná pásma. Územní řízení, stavební povolení a kolaudace jímacích objektů. Postupy ve správním řízení. Úpravy, provozování a vybavení jímacích objektů atd.

Podrobné informace a on-line přihlášku najdete na stránce:

https://www.studioaxis.cz/index.asp?menu=726&record=25631