Asociace pro vodu ČR z.s. pořádá již 12. bienální konferenci a výstavu VODA 2017, která se bude konat 20. – 22. září 2017 v Kongresovém centru Lázeňská Kolonáda v Poděbradech.

Tyto konference jsou pravidelně pořádány již od roku 1995.  Jsou jedinou akcí, kde si může návštěvník učinit průřezovou představu o všech aktuálních problémech a směrech vývoje ve vodním hospodářství České republiky. Témata konference, která jsou uvedena v přiloženém prvním cirkuláři, postihují rozsáhlou problematiku z oblastí vodního hospodářství a ochrany vod, které jsou v současné době v ČR aktuální. Účastník má příležitost vyslechnout referáty i se zapojit do diskuse v odborných sekcích a v kuloárech, a tím nejen získat nové informace o řešení aktuálních problémů, ale i podělit se s ostatními o svá řešení a zkušenosti.

Konference je třídenní, přičemž první dva dny budou probíhat přednášky v plenární sekci a následně v jednotlivých odborných sekcích. Třetí den se uskuteční exkurze. Předpokládaná účast je 150 - 200 účastníků, kteří reprezentují nejen komerční sféru dodavatelů výrobků a technologií či provozovatelů vodárenských a čistírenských zařízení, ale také akademickou a vědecko-výzkumnou sféru. Konference bude po celou dobu konání provázena výstavou a prezentací firem. V rámci konference je také vyhlášená posterová soutěž o Cenu předsedy CzWA, v níž jsou posuzována sdělení v kategorii Aplikovaná věda, technologie a inženýrství a Výzkum a vývoj.