Ve dnech 23.-26.5.2016 se v Táboře uskuteční 13. ročník konference Pitná voda.

Konference se bude věnovat celé šíři problematiky pitné vody. Vedle vzájemných vztahů mezi technologiemi úpravy pitné vody a ději probíhajícími v údolních nádržích, tocích a jejich povodí, bude zahrnovat také technologii úpravy podzemní vody a problematiku hygieny pitné vody. Je zřejmé, že kvalita pitné vody je závislá na mnoha přírodních, technických a organizačních faktorech, které se vzájemně ovlivňují. Proto je žádoucí optimálně koordinovat technologická opatření v úpravnách se zásahy na nádržích, tocích a v jejich povodí. K tomu je nezbytné vzájemné pochopení odborníků různých disciplín, věcné argumentování někdy odlišných přístupů a snaha o spolupráci pro dosažení společného cíle - kvalitní pitné vody.

Bližší informace o konferenci v přílohách.

Přílohy
Download this file (PV2016Tabor_1ozn.pdf)Pitná voda 2016 Tábor [První oznámení]
Download this file (PVTabor2016_1navr.doc)Pitná voda 2016 Tábor[Návratka]