Ve dnech 1.-2.10.2015 se uskuteční 15. ročník mezinárodní konference a výstavy Městské vody 2015. Cílem konference "Městské vody 2015" je vytvořit reprezentativní fórum pro prezentaci nejzajímavějších a nejnovějších poznatků v této oblasti z ČR, SR a ze zahraničí a také pro výměnu názorů mezi účastníky konference. V rámci konference se uskuteční prezentace výzkumného centra AdMaS - Advanced Materials and Structures (www.admas.eu), moderního centra vědy a komplexní výzkumné instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně.

Mezi témata konference patří:

  • Vodní hospodářství v roce 2015
  • Systémy zásobování pitnou vodou, vodní zdroje
  • Zajištění potřeby vody z alternativních zdrojů
  • Koncepce řešení městského odvodnění
  • Městské vodní toky
  • Protipovodňová ochrana ve vztahu k městskému odvodnění
  • Progresivní technologie čištění odpadních vod
  • Technologické procesy ČOV
  • Zkušenosti z realizace staveb městského odvodnění

Konference se bude již tradičně konat v Kulturním domě ve Velkých Bílovicích. Bližší informace naleznete v přiložených dokumentech.