Komerční sdělení

Pohled do konferenčního sálu při 11. bienální konference VODA 2015

Asociace pro vodu ČR z.s. sdružuje odborníky, společnosti a instituce s hlavním cílem dosažení efektivního a udržitelného rozvoje v celé oblasti vodního hospodářství a ochrany vodního prostředí. CzWA je národním členem EWA (European Water Association) a IWA (International Water Association) a spolupracuje s řadou národních asociací, a to zejména na Slovensku, v Německu a Rakousku. V České republice je navázána spolupráce s oborovým sdružením SOVAK a Asociací vodárenských expertů ČR.

Vodovodní baterie je prvek vybavení domácnosti, se kterým jsme denně v kontaktu, ať už při napouštění vody pro účely hygieny, tak pro vaření či pitné účely. Vodovodní baterie mají především plnit funkci, pro kterou jsou určeny, a proto je důležité vybrat pro správný účel správný typ baterie. Mimoto při výběru zohledňujeme vzhled a také cenu.

SCADA

Zkratka SCADA již poměrně zdomácněla v oboru vodárenství a je známo, že za těmito pěti písmeny se skrývá anglický název "Supervisory Control And Data Acquisition", česky řečeno "dispečerské řízení a sběr dat". Právě zkratkou SCADA je označován průmyslový software, který umožňuje vizualizovat, sledovat a ovládat v podstatě jakýkoliv technologický proces či technické zařízení v širokém spektru průmyslových oborů.

Jak známo domovní čistírny odpadních vod jsou používány všude tam, kde je nemožné odvádět odpadní vody do veřejné kanalizace. Důvody pro to mohou být různé, od neexistence komunální čistírny odpadních vod, přes dlouhé vzdálenosti k nejbližší stoce až po složité výškové poměry.

Ponorné čerpadlo Grundfos

Čerpadla Grundfos SB a SBA jsou malá ponorná čerpadla určená pro využití v domácnostech, a to pro celou řadu aplikací – především čerpání vody z domovních studní a hospodaření s dešťovou vodou.