Komerční sdělení

Jezírko

I přes masivní podporu ze strany evropských rozvojových programů zůstává pro relativně velkou část, především malých obcí, kanalizace nedosažitelným snem, mimo jiné i díky velké finanční náročnosti ze strany obecních úřadů. Velká část majitelů domů v takovýchto obcích pak sáhla z různých - ekonomických, provozních i ekologických důvodů – po domovní čistírně odpadních vod. Kam však s vodou, která z takové domovní čistírny vytéká?

Podle světových statistik dosahují ztráty u vodních systémů způsobené korozí ve většině zemí kolem 4 % ve vztahu k hrubému národnímu produktu. Je to natolik alarmující zjištění, že se nad ním začínají stále více zamýšlet nejen vodohospodáři u dálkových rozvodů vody, ale i ekonomové a technici průmyslových podniků a v neposlední řadě i majitelé rodinných domů či bytů.

VEBABOX – nové riešenie pre chladiarenskú a mraziarenskú prepravu. VebaBox - je chladiarenské zariadenie určené na chladiarenskú, mraziarenskú a tzv. temperovaciu prepravu, v menších úžitkových vozidlách do 3,5 tony rôznych autom. značiek. Predstavuje alternatívu, k tradičnej chladiarenskej prestavbe vozidla. Je jednoducho vsúvateľné a vyberateľné do úložného priestoru auta a napojené na nízske napätie (12/24VDC) k akumulátoru vozidla. Je to jeho základná a jedinečná podstata.

V uplynulém roce se do rukou české vodárenské veřejnosti dostal nový alternativní (bezreaktorový) způsob přípravy oxidu chloričitého – technologie TwinOxide®. Tato technologie nepoužívá generátor ani jiná podobná zařízení a nabízí velmi široké možnosti uplatnění nejen ve vodárenství.