Komerční sdělení

Čištění odpadních vod

Modulové čistírny odpadních vod, které nabízí firma Gonap spol. s r.o. v několika různých provedeních, jsou určené k čištění splaškových odpadních vod pocházejících z rodinných domů, bytových jednotek, sociálních zařízení podniků, kempů, hotelů apod. Představují ideální řešení pro likvidaci odpadních vod při decentralizovaném uspořádání systému odkanalizování.

Kvalita vody není často taková, jakou bychom si ji představovali. Nebo naopak někdy ani nevíme, co pijeme a teprve až při působení na smyslové vjemy (zápach vody, zakalená voda), případně při zdravotních obtížích hledáme možnou příčinu. Zde si popíšeme několik základních problémů vody a jejich možná řešení.

Procesní měření Hach Lange

V rámci projektu rekonstrukce vodárenské soustavy v regionu Třebíčsko byla v letech 2007-2009 kompletně modernizována úpravna vody Štítary. Součástí projektu bylo osazení obou technologických linek úpravny a vybraných vodojemů kontinuální měřicí technikou HACH LANGE.

Trubní vodojemy HOBAS

Existence potrubí pro vodovody, které se svými vlastnostmi vypořádá s nejrůznějšími nástrahami prostředí, je se jménem HOBAS spojeno v České republice již řadu let.

Právě naopak – za přípojkou, která je vymezena úsekem mezi odbočením z veřejného vodovodního řadu a vodoměrem, začíná další systém – vnitřní vodovod. Vnitřní vodovod rozvádí vodu z vodovodní přípojky nebo vlastního zdroje k výtokovým armaturám. Všechny tři zmíněné systémy, tedy veřejný vodovod, vodovodní přípojky i vnitřní vodovody jsou navrhovány, prováděny a provozovány podle zcela odlišných zásad a předpisů.