Asociace pro vodu ČR z.s. sdružuje odborníky, společnosti a instituce s hlavním cílem dosažení efektivního a udržitelného rozvoje v celé oblasti vodního hospodářství a ochrany vodního prostředí. CzWA je národním členem EWA (European Water Association) a IWA (International Water Association) a spolupracuje s řadou národních asociací, a to zejména na Slovensku, v Německu a Rakousku. V České republice je navázána spolupráce s oborovým sdružením SOVAK a Asociací vodárenských expertů ČR.

CzWA vznikla v r. 2009 transformací Asociace čistírenských expertů České republiky (AČE ČR) založené v r. 1992. Zatímco činnost AČE ČR se soustředila především na oblasti odvádění a čištění odpadních vod a zpracování kalů a odpadů, záběr CzWA je širší a zasahuje do všech oblastí vodního hospodářství, zahrnujících v konečném důsledku zlepšování kvality povrchových a podzemních vod.

Hlavním předmětem činnosti CzWA je zejména:

 • výměna poznatků a zkušeností jak mezi členy, tak i s odborníky mimo členskou základnu,
 • odborná výchova vlastních členů i odborníků nečlenů,
 • přenos odborných poznatků ze zahraničí do ČR,
 • vydávání odborných publikací a dalších materiálů v tištěné i elektronické podobě,
 • aktivní účast při normotvorné a metodické činnosti,
 • účast spolku a jeho členů v českých a zahraničních sdruženích stejného či obdobného odborného zaměření a aktivní spolupráce s těmito sdruženími,
 • spolupráce s orgány veřejné a státní správy,
 • poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.

Prof. Wanner zahajuje konferenci 12th IWA Specialised Conference on Design, Operation and Economics of Large Wastewater Treatment Plants
Prof. Wanner zahajuje konferenci 12th IWA Specialised Conference on Design, Operation and Economics of Large Wastewater Treatment Plants

Činnost Asociace je uskutečňována ve 13 odborných skupinách:

 • Analýza a měření
 • Difúzní znečištění
 • Kaly a odpady
 • Městské ČOV
 • Vodárenství + Povrchové vody
 • Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod
 • Biologie vody
 • Technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství
 • Energie a odpadní vody
 • Malé a domovní čistírny a odlučovače
 • Odvodňování urbanizovaných území
 • Průmyslové odpadní vody
 • Životnost a obnova vodohospodářské infrastruktury

Od roku 2015 se pod křídly Asociace formuje skupina mladých odborníků Young Water Professionals (YWP). Program YWP je iniciován přímo International Water Association s cílem umožnit setkávání odborníků do 35ti let. Snahou skupiny YWP do budoucna je především vyvolání diskuse s techniky i manažery na téma zapojení mladých „vodařů" do práce ve výzkumu i praxi. První příležitostí pro tuto diskusi bude seminář Mladá voda břehy mele, který se uskuteční dne 17. 6. 2016 v Brně.

Pohled do konferenčního sálu při 11. bienální konference VODA 2015
Pohled do konferenčního sálu při 11. bienální konference VODA 2015

Asociace pravidelně pořádá konference a semináře zaměřené na aktuální problematiku oboru Vodní hospodářství. Stěžejní je bienální konference VODA, která v roce 2015 oslavila již svůj 11. ročník. V loňském roce byla CzWA organizátorem mezinárodní konference IWA s názvem 12th IWA Specialised Conference on Design, Operation and Economics of Large Wastewater Treatment Plants a v září 2017 bude organizátorem další mezinárodní conference IWA  14th International Conference on Urban Drainage. Mezi další významné akce patří například konference Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod, Anaerobie, Kaly a odpady, Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod a další.

Asociace je spoluvlastníkem časopisu Vodní hospodářství a podílí se také na tvorbě jeho obsahu. V příloze Listy CzWA jsou publikovány pozvánky na odborné akce, referáty o jejich průběhu a komentáře k významným událostem ve vodním hospodářství.

V současnosti má Asociace 312 individuálních členů, z nichž je 206 členů expertů. Asociace sdružuje také korporativní členy, kterých má 50. Jsou to společnosti, jejichž předmět podnikání je v oblasti vodního hospodářství.

Kontakt

Jana Šmídková

sekretariát CzWA

Asociace pro vodu ČR, z.s., Masná 189/5, 602 00 Brno

tel.: +420 543 235 303, GSM: +420 737 508 640

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Web: www.czwa.cz