Pokud se bavíme o SCADA, máme na mysli průmyslový software, který umožnuje efektivní řízení a komunikaci. Systémy SCADA jsou používány jako součást průmyslových procesů jak ve strojní či procesní výrobě, stejně tak jako příslušenství technických procesů v dopravních, komunikačních i distribučních sítích pro různá média. Jsou tak v provozu aplikace umožňující ovládat větrání v dopravních tunelech, dopravní signalizaci, dávkovací procesy či protipožární systémy. Systémy SCADA jsou například používány pro sledování spotřeby elektřiny v zařízeních, jako jsou průmyslové závody, nákupní centra, městské aglomerace, zaoceánské lodě apod.

Průmyslový software

Průmyslový software je rovněž velmi dobře využitelný ve všech oblastech vodního hospodářství, stejně tak i přímo ve vodárenství. Software kategorie SCADA umožňuje efektivní komunikaci pro události a monitorování alarmů na vodovodních sítích a souvisejících objektech v reálném čase.

SCADA ve vodárenství

Přes webové či desktopové rozhraní je možné monitorovat proces úpravy vody či distribuce pitné vody. Obsluha má okamžitý přehled o všech okamžitých provozních hodnotách procesu, jako jsou například stavy hladin ve vodojemech, průtoky ve vybraných řadech či ukazatele jakosti vody v kontrolních bodech distribučního systému. Také je možné vytvářet sestavy z archivovaných dat, reporty o alarmech, údržbě a spotřebě energie.

Není SCADA jako SCADA

SCADA však není obchodní značka. Na trhu je k dispozici celá řada dodavatelů průmyslového software této kategorie. Mezi špičkový průmyslový software je řazen i Maestro+ disponující celou řadou modulů umožňujících efektivní automatizaci od průmyslových výrobních přes distribuční procesy až po komplexní řízení skladů.