Komerční sdělení

Číst dál...

V tomto článku Vám popíšeme, co dělat při neodtékajícím domovním odpadu, nebo ucpané kanalizaci. Dále se dovíte, jak si sami můžete vyčistit ucpaný odpad.

Číst dál...

Plánování obnovy vodovodních a kanalizační sítí je každoroční dlouhodobý proces, který by měl sledovat určité cíle a strategii na základě ucelené a odsouhlasené metodiky. Stanovení metodiky pro výběr řadů či kanalizačních stok pro rekonstrukci má dlouhodobý vliv na technické parametry vodohospodářského majetku a především na ekonomické ukazatele.

Číst dál...

Vodovodní baterie je prvek vybavení domácnosti, se kterým jsme denně v kontaktu, ať už při napouštění vody pro účely hygieny, tak pro vaření či pitné účely. Vodovodní baterie mají především plnit funkci, pro kterou jsou určeny, a proto je důležité vybrat pro správný účel správný typ baterie. Mimoto při výběru zohledňujeme vzhled a také cenu.

Číst dál...

Asociace pro vodu ČR z.s. sdružuje odborníky, společnosti a instituce s hlavním cílem dosažení efektivního a udržitelného rozvoje v celé oblasti vodního hospodářství a ochrany vodního prostředí. CzWA je národním členem EWA (European Water Association) a IWA (International Water Association) a spolupracuje s řadou národních asociací, a to zejména na Slovensku, v Německu a Rakousku. V České republice je navázána spolupráce s oborovým sdružením SOVAK a Asociací vodárenských expertů ČR.

Jak známo domovní čistírny odpadních vod jsou používány všude tam, kde je nemožné odvádět odpadní vody do veřejné kanalizace. Důvody pro to mohou být různé, od neexistence komunální čistírny odpadních vod, přes dlouhé vzdálenosti k nejbližší stoce až po složité výškové poměry.