Informační

Kde se vzalo označení „tvrdá voda", není jasné. Pan profesor Pitter v knize Hydrochemie uvádí domněnku, že vzniklo v důsledku toho, že v nějaké vodě se vaří déle zelenina (je déle tvrdá). Co je tedy tvrdost vody? Tvrdost vody je definována součtem molárních koncentrací obsahu vápníku a hořčíku. V médiích jsme opakovaně přesvědčování o nutnosti dostatečného příjmu obou prvků.

Vítězství a Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj získala v kategorii podnikatelský sektor v letošním roce VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Její zástupci cenu převzali z rukou ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka a náměstka ministra pro životní prostředí Jana Kříže.

V žebříčku evropských metropolí podle ceny vodného a stočného patří Praze podle analýzy poradenské společnosti EY deváté místo. Se svými 85 korunami za metr krychlový o 10 korun převyšuje průměr zemí Evropské unie. Nejvíce za vodu platí obyvatelé dánské Kodaně (148 Kč), nejméně v bulharské Sofii (24,5 Kč). Cena vody v celé ČR v uplynulých deseti letech vzrostla o téměř 85 %, což je dvojnásobek průměru Evropské unie.

Číst dál...

V průběhu měsíce červen a červenec 2015 byl na výzkumném Centru AdMaS, Fakulty stavební, Vysokého učení technického v Brně (dále jen Centrum AdMaS) ve spolupráci s objednatelem vyvíjen a testován prototyp plaveckého trenažéru pro komerční použití.

Světový den vody byl ustaven na 22. března od roku 1993 Organizací spojených národů po jednání v rámci Agendy 21 na jednání UNCED v roce 1992 v Rio de Janeiru v Brazílii. Důvodem byla především skutečnost, že více než jedna miliarda lidí na světě trpí nedostatkem pitné vody, nebo k ní nemá přístup vůbec. Každým rokem je tomuto dni přiřazeno specifické téma.

V roce 2014 to bylo téma Voda a energie, rok poté Voda a udržitelný rozvoj. Letos (2016) je hlavním mottem Voda a pracovní místa.

Číst dál...

Více než třetina obyvatel Karlovarského kraje je zásobena pitnou vodou z  Oblastního vodovodu Karlovarska. Vodu do tohoto systému dodává z 90% úpravna vody Březová, jejímž zdrojem je nádrž Stanovice. Na této v Karlovarském kraji největší úpravně se dokončil projekt rozšíření úpravy pitné vody o nový stupeň: ultrafiltraci. Jde o technologii, která je ve světě na vzestupu, avšak v České republice se jedná o její první využití na takto velké úpravně. Pomyslnou pásku před čerstvě dokončenou stavbou slavnostně přestřihl za Karlovarský kraj Josef Hora, předseda Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, které bylo investorem, a  za město Karlovy Vary primátor Petr Kulhánek, který je také místopředsedou tohoto sdružení bezmála sta členských obcí.

Číst dál...

Cestujete rádi do zahraničí a lákají vás i exotické destinace? V tom případě byste si kromě dobrého cestovního pojištění měli probrat i zásady, které se týkají pití vody. Můžete díky tomu předejít nepříjemným zdravotním komplikacím.

Nově vydaná vyhláška Ministerstva dopravy ČR, týkající se stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě, sice povoluje provoz malých plavidel se spalovacími motory na vodní nádrži Vranov, avšak tato je vodním zdrojem chráněným ochranným pásem, což provoz plavidel vylučuje.

Kvalitnější pitná voda začíná v těchto dnech proudit z kohoutků u více jak 50 tisíc obyvatel a firem na Znojemsku. Do zkušebního provozu byla totiž po rozsáhlé rekonstrukci uvedena úpravna vody ve Znojmě, která během jednoho roku vyrobí téměř 3 mil. m3 pitné vody.

Novým generálním ředitelem státního podniku Povodí Odry byl dne 1. 11. 2014 ministrem zemědělství jmenován Ing. Jiří Pagáč.

Meziresortní skupina složená ze zástupců Ministerstva zemědělství, výzkumných pracovišť a státních institucí bude do budoucna společně řešit problémy sucha a nedostatku vodních zdrojů v České republice.